Jdi na obsah Jdi na menu

Projekty

logo-opz-barevne.jpg

Název projektu:

Rodiče do deště

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011626

Cílová skupina: 

Rodiče s malými dětmi

O projektu: 

Cílem předloženého projektu je zavedení managementu mateřské a rodičovské dovolené (dále jen "MD/RD") v prostředí 5 vybraných firem. Projekt směřuje k vytvoření přívětivých podmínek pro slaďování pracov. a rodinného života, ke zvýšení transparentnosti personálních procesů, nastavení stejných pracovních příležitostí v souladu se zásadami managementu MD/RD, aj. to vše prostřednictvím tvorby Metodiky MD/RD, osvěty v této oblasti a proškolení zaměstnanců ve vybraných firmách.

Aktivity projektu:

  • Zavedení managementu MD/RD do 5 vybraných firem

 

Název projektu:

Zjednodušme rodičům návrat do zaměstnání

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0011897

Cílová skupina: 

Osoby pečující o malé děti

O projektu: 

Cílem projektu je zlepšit postavení osob pečujících o malé děti na trhu práce ve Zlínském kraji, zejména u skupiny žen, které plánují návrat po mateřské/rodičovské dovolené (MD/RD)  zpět do zaměstnání a jsou z různých důvodů ohroženy nezaměstnaností. CS si díky projektu zvýší kompetence pro trh práce, zvýší nebo získá profesní kvalifikaci, získá kontakt s pracovním prostředím a oživí si pracovní návyky. 

Aktivity projektu:

  • KA 1 - Oslovení CS, práce s CS

  • KA 2 - Motivace a aktivizace CS

  • KA 3 - Kompetence pro trh práce

  • KA 4 - Digitální gramotnost

  • KA 5 - Odborné poradenství - Zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů

  • KA 6 - Rekvalifikace

  • KA 7 - Pracovní praxe

 

Název projektu:

Genderově transparentní rovnost

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006254

Cílová skupina: 

Zaměstnanci a zaměstnavatelé

O projektu: 

Prosazování genderové rovnosti je v ČR jednou z vládních priorit a myšlenka rovných příležitostí je zakotvena také v mnoha mezinárodních úmluvách a klíčových dokumentech OSN a EU. Přes veškerá opatření je genderová nerovnost na trhu práce stále velmi patrná. Předkladatel projektu chce tímto projektem podpořit motivaci zapojených zaměstnavatelů k lepšímu prosazování genderových principů. Na základě provedených genderových auditů budou moci zapojení zaměstnavatelé odhalit gender. nerovnosti a následně je napravit.

Aktivity projektu:

  • Genderové audity v malých firmách

  • Genderové audity ve velkých firmách

Jednotlivé audity jsou k náhledu zde. 

(Z důvodu citlivých údajů byly odstraněny názvy společností)